Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Helsingin ortoilmakuva vuodelta 2019.

Koko Helsingin alue kuvataan ilmasta säännöllisin väliajoin. Ortoilmakuva (ortokuva) on oikaistu ilmakuva, joka kuvaa maanpinnan kohtisuoraan ilmasta katsottuna ja korjattuna tasokarttaa varten. Aineistossa on huomioitu aluevalvontalain ja Puolustusvoimien sen nojalla antamien ohjeiden mukaiset rajoitukset.

Ortoilmakuvan nimistö (taso Helsinki_ortoilmakuva_karttanimisto) tuotetaan automaattisesti kiinteistö- ja opaskartan aineistoista, joten se on jatkuvasti ajan tasalla. Tekstit näkyvät mittakaavasta 1:100000 suurimittakaavaisempiin.

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Tasot

  • Ortoilmakuva_2019_20cm
  • Ortoilmakuva
  • Vaaravariortoilmakuva_2019_20cm
  • Helsinki_ortoilmakuva_karttanimisto

Ylläpitäjä: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, Kaupunkimittauspalvelut

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Administratörens webbplats http://kartta.hel.fi/avoindata
Publicerad 30.10.2019
Uppdaterad 17.08.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=409
  2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=416
  3. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=438
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors ortofoto 2019. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 19.09.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus