Helsingfors ortofoto - WMS gränssnitt (ortofoto 2014-)

Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin ortoilmakuvia viime vuosilta on saatavilla paikkatietorajapinnan kautta. Lisäksi avoimena datana on julkaistu historiallisia ilmakuvia vuosilta 1932-1988 ladattavina...

Källa: Helsingin ortoilmakuvat

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25