Helsingin lämmitettävät rakennukset rakennusaineen ja kerrosluvun mukaan 1880-1930

Aineisto sisältää tietoa Helsingin lämmitettävistä rakennuksista rakennusaineen ja kerrosluvun mukaan.

Huomioitavaa

  1. V. 1920 tietoja ei hankittu rakennusten rakennusaineesta.
  2. Rakennukset, joiden rakennusmateriaali oli sekä kivi että puu, tarkoittavat 2-kerroksisia rakennuksia, vuodelta 1910 luku sisältää neljä 3-kerroksista, vuodelta 1930 37 3-kerroksista, vuodelta 1950 86 3-kerroksista rakennusta.
  3. V. 1950: luvut sisältävät vain asuinrakennukset.
  4. V. 1960 kivirakennusten kokonaislukumäärästä 51 rakennuksen kerrosluku tuntematon.

Lähteet

  1. V. 1880-1930: Tilastollinen vuosikirja 1931 (taul. 27; tiedot perustuvat asuntolaskentoihin).
  2. V. 1950: Tilastollinen vuosikirja 1952 (taul. 14)
  3. V. 1960: Tilastollinen vuosikirja 1970 (taul. 33B)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://aluesarjat.fi/
Publicerad 12.01.2016
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin lämmitettävät rakennukset rakennusaineen ja kerrosluvun mukaan 1880-1930. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 03.12.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus