Vuosittain Helsingin kaupungin talousarvioehdotuksen yhteydessä julkaistava lista seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen investointimäärärahoilla toteutettavista rakennushankkeista painottuen toimitilahankkeisiin. Tiedot päivittyvät vuosittain syksyllä talousarvioehdotuksen julkistuksen yhteydessä.

Hankkeet on jaoteltu toimialoittain:

 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja vapaa-aika
 • Kaupunkiympäristö
 • Sosiaali ja terveys
 • Muut (esim. usean toimialan yhteishankkeet, HKL-liikelaitoksen hankkeet)

Kyseisenä vuonna käynnissä olevista ajankohtaisista hankkeista on kerrottu mm. hankkeen kustannusarvio ja toteutusaikataulu. Hankkeiden arvonlisävero on nolla. Hankkeiden määrärahavaraus on tehty talousarvioehdotukseen. Toimintavuoden aikana hankkeisiin voi tulla muutoksia.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelun osoite:

Julkaistut tasot:

 • Helsingin_kaupungin_rakennushankkeet_2018
 • Helsingin_kaupungin_rakennushankkeet_2019

Tasojen ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa:

 • id (int). Kohteen yksilöivä tunniste. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • listaan (string). Kohteen listausominaisuus, totuusarvomuuttuja TOSI/EPÄTOSI. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • kartalle (string). Kohteen listausominaisuus, totuusarvomuuttuja TOSI/EPÄTOSI. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • alakategoria (string). Hankkeen alakategoria toimialoittain. (Kasvatus ja koulutus, Kulttuuri ja vapaa-aika, Kaupunkiympäristö, Sosiaali- ja terveys, Muut). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • hankenumero (string). Hankkeen numero. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • hanke (string). Hankkeen suomenkielinen nimi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • hanke_ruotsi (string). Hankkeen ruotsinkielinen nimi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • hanke_englanti (string). Hankkeen englanninkielinen nimi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • sisalto (string). Hankkeen sisältö. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • sisalto_ruotsi (string). Hankkeen sisältö (ruotsi). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • sisalto_englanti (string). Hankkeen sisältö (englanti). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • omistaja (string). Hankkeen omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • laajuus_m2 (string). Hankkeen laajuus neliömetreinä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • kust_arvio_me (double). Hankkeen kustannusarvio, miljoonaan euroa. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • alkaavuosi (int). Hankkeen alkamisvuosi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • paattyyvuosi (int). Hankkeen päättymisvuosi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • rakentaminen_alkaa (int). Rakentamisen aloitusvuosi Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • valmistuminen (int). Rakentamisen valmistumisvuosi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • uudisrakentaminen (string). Uudisrakentamisen totuusarvomuuttuja, TOSI/EPÄTOSI. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • korjausrakentaminen (string). Korjausrakentamisen totuusarvomuuttuja, TOSI/EPÄTOSI. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • katuosoite (string). Hankkeen katuosoite. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • p (double). Hankkeen N-koordinaatti ETRS-GK25-koordinaatistossa. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • i (double). Hankkeen E-koordinaatti ETRS-GK25-koordinaatistossa. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • datanomistaja (string). Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Administratörens webbplats https://kartta.hel.fi/avoindata
Källa Helsingin kaupunginkanslia
Publicerad 02.10.2012
Uppdaterad 06.05.2019
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/kaupunki-rakentaa/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2012
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin kaupungin rakennushankkeet. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut and the original author is Helsingin kaupunginkanslia. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.09.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus