Helsingin asuinhuoneistot, asuntoväestö ja asumistiheys huoneluvun mukaan 1870-1998

Aineisto sisältää tietoja asuinhuoneistojen ja asunnoissa asuvien henkilöiden lukumääristä sekä asumistiheydestä huoneluvun mukaan Helsingissä. Asumistiheyttä kuvataan tunnusluvuilla asukkaita / huoneisto ja asukkaita / 100 huonetta.

Huomioitavaa

  1. Huoneluku sisältää keittiön.
  2. Termeillä asunto, asuinhuoneisto ja huoneisto tarkoitetaan samaa asiaa.
  3. V. 1950: lisäksi 128 huoneistoa ja 214 henkilöä huoneistoissa, joiden huoneluku oli tuntematon.
  4. V. 1960: lisäksi 30 huoneistoa ja 25 henkilöä huoneistoissa, joiden huoneluku oli tuntematon.

Lähteet

  1. V. 1870-1890: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 12)
  2. V. 1900-1960: Tilastollinen vuosikirja 1964 (taul. 10)
  3. V. 1970-98: Tilastollinen vuosikirja 2000 (taul. 3.8)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://aluesarjat.fi/
Publicerad 12.01.2016
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin asuinhuoneistot, asuntoväestö ja asumistiheys huoneluvun mukaan 1870-1998. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 27.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus