A2- ja B2-kielten opiskelijoiden määrä Vantaalla kouluittain, luokka-asteittain ja kielen mukaan - Excel fil


Från sammanfattningen av detta dataset

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelijoiden määrä kouluittain, luokka-asteittain ja kielen mukaan sekä valinnaisen B2-kielen opiskelijoiden määrä kouluittain, luokka-asteittain ja kielen...

Källa: A2- ja B2-kielten opiskelijoiden määrä Vantaalla kouluittain, luokka-asteittain ja kielen mukaan

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Tidsserien börjar 2012-01-01
Tidsseriens korrekthet