Från sammanfattningen av detta dataset

Vantaan väestö sisältää tärkeimmät koko kaupunkia ja sen osa-alueita koskevat väestötiedot. Tietoja on muun muassa väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, äidinkielestä, perheistä,...

Källa: Vantaan väestö

Mer information

Fält Värde
Format XLSX