Elinkustannusindeksi ja rahanarvonkerroin keskimääräisten kuukausivuokrien deflatoimiseksi - PxWeb databas


Från sammanfattningen av detta dataset

Aineisto sisältää elinkustannusindeksin ja rahanarvonkertoimen mm. Helsingin historialliset tilastot -aineistojen keskimääräisten kuukausivuokrien deflatoimiseksi. Aineisto linkittyy...

Källa: Elinkustannusindeksi ja rahanarvonkerroin keskimääräisten kuukausivuokrien deflatoimiseksi

Mer information

Fält Värde
Format PXWEB