Helsingin seudun lapsiperheet lasten määrän mukaan - Pc-Axis fil


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin seudun lapsiperheiden lukumäärä lasten määrän mukaan 31.12.1990 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja...

Källa: Helsingin seudun lapsiperheet lasten määrän mukaan

Mer information

Fält Värde
Format PC-AXIS
Tidsserien börjar 1990-12-31
Tidsseriens korrekthet