Helsingin väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan - Pc-Axis fil


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin 15 vuotta täyttänyt väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan alkaen vuodesta 2001. Aineisto sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneen väestön valtionveronalaisista tuloista...

Källa: Helsingin väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan

Mer information

Fält Värde
Format PC-AXIS
Tidsserien börjar 2001-01-01
Tidsseriens korrekthet