Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.1998- - Pc-Axis fil


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.1998 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa...

Källa: Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.1998-

Mer information

Fält Värde
Format PC-AXIS
Tidsserien börjar 2002-01-01
Tidsseriens korrekthet