Helsingin seudun työllinen työvoima toimialan mukaan 1990-2007

Helsingin seudun työllinen työvoima toimialan (toimialaluokitus TOL 1995 ja TOL 2002) mukaan 31.12.1990-2007. Aineisto sisältää tietoja työllisestä työvoimasta toimialan mukaan.

Aluerajat

Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Lisäksi löytyy koko maan tieto. Mäntsälän ja Pornaisten tiedot ovat vuodesta 2001, josta alkaen myös kehyskuntien ja Helsingin seudun summa sisältää näiden kuntien tiedot. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue.

Kohdejoukko ja rajaus

Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.

Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.aluesarjat.fi
Källa Tilastokeskus
Publicerad 31.01.2011
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2000/index.html
  2. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2002/index.html
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 1990
Tidsserien slutar 2007
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin seudun työllinen työvoima toimialan mukaan 1990-2007. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Tilastokeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 01.12.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus