Helsingin asunnot talotyypin mukaan 31.12.1970-2001 - Pc-Axis fil


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin asunnot talotyypin mukaan 31.12.1970-2001.

Källa: Helsingin asunnot talotyypin mukaan 31.12.1970-2001

Mer information

Fält Värde
Format PC-AXIS
Tidsserien börjar 1970-01-01
Tidsserien slutar 2001-12-31
Tidsseriens korrekthet