Aktivitetsflöde - Espoon 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen (ennakkotieto) mukaan 1.1.2000-