Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Helsingfors: Stadens ekonomi och personal

Statistik om stadens ekonomi och personal från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Resultaträkning för Helsingfors stad
 • Affärsverkens resultaträkningar
 • Bolagens resultaträkningar
 • Koncernfinansieringsanalys för Helsingfors stad (bara i 2018 årsbok)
 • Balansräkning för Helsingfors stad
 • Affärsverkens balansräkningar
 • Bolagens balansräkningar
 • Koncernbalans för Helsingfors stad
 • Finansieringskalkyl
 • Investeringar projekttypsvis
 • Stadens sektorers inkomster och utgifter
 • Specifikation av fastighetskatten
 • Helsingfors stads skatteinkomster, dess driftsekonomis statsandel och årsbidraget
 • Personalutgifter
 • Stadens anställda sektorvis
 • Anslagssysselsatta vid Helsingfors stad sektorvis
 • Stadens personal (bara i 2018 årsbok)
 • Arbetsolycksfall vid staden verk och inrättningar

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Geographical Coverage
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
Källa Helsingin kaupunginkanslia, OP Vakuutus Oy
Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 08.01.2019
Uppdateringsfrekvens
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Stadens ekonomi och personal. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Helsingin kaupunginkanslia, OP Vakuutus Oy. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 20.09.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus