2.7.2020

Från sammanfattningen av detta dataset

Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn tarkoituksena oli kartoittaa vantaalaisten osallisuuden kokemusta ja näkemyksiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Osallisuutta...

Källa: Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn 2020 vastaukset

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Publicerad 02.07.2020