2.7.2020

Från sammanfattningen av detta dataset

Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn tarkoituksena on kartoittaa vantaalaisten osallisuuden kokemusta ja näkemyksiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Osallisuutta on...

Källa: Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn vastaukset

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Publicerad 02.07.2020