Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) - MapInfo fil


Från sammanfattningen av detta dataset

Aineisto sisältää korttelitasolle summattua tietoa pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) voimassa olevista asemakaavoista kerrosneliömetreinä (SeutuRAMAVA...

Källa: Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA)

Mer information

Fält Värde
Format TAB
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsserien börjar 2017