Tietoja - Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala / Talous- ja hallintopalvelut - Organisaatiot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala / Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa, joita ovat tilakeskus, tietohallinnon palvelukeskus, talouspalvelukeskus, henkilöstökeskus ja hankintakeskus.

Organization hierarchy