Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Tietoja - Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / tilakeskus - Organisaatiot

Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / tilakeskus

Tilakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tilahallinnan tehtäviin kuuluu toimitilojen ja asiakkuuksien hallinta, toimitilojen vuokraus, operatiivinen kiinteistöjohtaminen sekä kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelu ja järjestäminen. Hankevalmistelu sisältää pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen tuottamisen suunnittelun, kiinteistö- ja hankekehityksen sekä suunnittelupalvelujen hankinnan. Hankevalmistelu tuottaa toimitilahankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Rakennuttaminen vastaa investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta ja rakentamisen laadukkaasta valvonnasta sekä taloteknisistä asiantuntijapalveluista.

Organization hierarchy