Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Tietoja - Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / kuntatekniikan keskus - Organisaatiot

Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / kuntatekniikan keskus

Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin julkisesta kaupunkitilasta eli katujen sekä viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Se suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamisohjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja ylläpitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla. Tulosalue vastaa myös kaupungin liikennesuunnittelusta, kaupungin toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenneasioista sekä laissa määrätyistä kiinteistöinsinöörin tehtävistä. Kuntatekniikan keskukseen kuuluu myös kaupungin keskitetystä ajoneuvohallinnasta vastaava varikko, joka on erillinen nettobudjetoitu tulosyksikkö.

Organization hierarchy