Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Tietoja - Vantaan konserni- ja asukaspalveluiden toimiala / konsernihallinto ja rahoitus - Organisaatiot

Vantaan konserni- ja asukaspalveluiden toimiala / konsernihallinto ja rahoitus

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue vastaa rahoitusjohtajan johdolla mm. kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian valmistelusta ja toteuttamisen koordinoinnista, konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä, konserniraportoinnista, lyhyt- ja pitkäaikaisesta rahoituksesta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta sekä niiden kehittämisestä, sijoitustoiminnasta, kassasuunnittelusta, likviditeetin sekä konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista, riskienhallinnasta kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan sekä vahinkorahaston kautta sekä leasingrahoituksen puitesopimuksista. Lisäksi konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue osallistuu kaupunginhallituksen yleisjaoston esityslistojen valmisteluun, vastaa konsernihallinnon controller – toiminnosta ja lainopillisista palveluista sekä tarjoaa tehtäväalueensa asiantuntija- ja tukipalveluja sekä kaupungin omille yhtiöille että PKS -elimissä ja -yhteisöissä.

Organization hierarchy