Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot sisältää toimialan keskeiset asiakasmäärä- ja suoritetiedot vuodesta 2010 alkaen. Aineisto sisältää erikoissairaanhoidon, terveyspalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimintatilastot tulosyksiköittäin. Tiedot esitetään Vantaa yhteensä -tasolla.

Eri Excel-tiedostoissa olevat vuodet eivät kaikilta osin ole verrattavissa toisiinsa eivätkä eri vuosien tietosisällöt ole täysin samanlaisia. Vuoden 2016-2019 aineistopaketti on suppeampi kuin muina vuosina.HUOM! Aineistoa ei ole päivitetty vuoden 2020 tiedoilla.

Toimintatilastot kootaan eri asiakas- ja potilastietojärjestelmistä vuosittain. Tiedot ovat pääasiassa koko vuodelta, mahdolliset poikkileikkaustiedot on mainittu kunkin tiedon kohdalla erikseen.

Asiakas / potilas on palvelua vähintään kerran vuoden aikana käyttänyt henkilö. Mikäli asiakas on kotitalous, on se riviotsikossa mainittu.

Tunnuslukujen tietomäärittelyt ovat Vantaa kaupungin omia, eivätkä kaikilta osin vastaa valtakunnallisia määrittelyjä (Tilastokeskus ja THL).

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveydenhuolto / Talous- ja hallintopalvelut
Julkaistu 17.06.2013
Päivitetty 25.09.2020
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2010
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot. Aineiston ylläpitäjä on Vantaan sosiaali- ja terveydenhuolto / Talous- ja hallintopalvelut. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 28.06.2022 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus