Sovellukset - Paikalliset työnseisaukset 1954-1970 ja työtaistelut Helsingissä 1971-1997