Sovellukset - Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; terveydelliset olot