Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue - Aineiston esikatselu kartta.hsy.fi-palvelussa


Tietoaineiston yhteenvedosta

Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue -aineistosta näkee, millä alueilla typpidioksidin vuosiraja-arvo (40 µg/m3) ylittyy tai on vaarassa ylittyä. Ylitysalue...

Lähde: Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti tuntematon
Aikasarja alkaa 2015
Aikasarjan tarkkuus