Naisten ja miesten täydellinen elinajantaulu, km. jäljellä oleva elinaika Helsingissä 1941-2005

Aineisto sisältää naisten ja miesten täydellisen elinajantaulun, keskimääräinen jäljellä oleva elinaika Helsingissä 1941-2005.

Elinajanodotteella tarkoitetaan jäljellä olevien elinvuosien määrää olettaen, että kuolleisuus pysyy ennallaan kaikissa ikäryhmissä.

Huomioitavaa

  1. Elinaika = keskimääräinen jäljellä oleva elinaika.
  2. Vuosien 1950-53 ja 1941-45 keskimääräiset elinajanodotteet perustuvat korjaamattomiin kirkonkirjoihin ja muihin aiemmin virallisiin rekistereihin, eikä niitä siis voi suoraan verrata taulukon muihin tietoihin (tilastollinen vuosikirja 1976, 40; tilastollinen vuosikirja 1966, 96).
  3. V. 1941-45: koska kirkonkirjoihin sisältyy huomattava määrä kadonneita henkilöitä, ovat kuolemanvaaraluvut, etenkin korkeammissa ikäluokissa, todellisia alhaisemmat.

Lähteet

  1. V. 1981-2005: Tilastollinen vuosikirja 2009 (taulukko 2.3; vuosikirjan lähteenä Tilastokeskus v. 1981-85 ja vuosina 1986–93 Helsingin väestötietojärjestelmä)
  2. V. 1971-80: Tilastollinen vuosikirja 1986 (taulukko 3.11)
  3. V. 1961-70: Tilastollinen vuosikirja 1976 (taulukko 14)
  4. V. 1959-61: Tilastollinen vuosikirja 1966 (taulukko 47)
  5. V. 1950-53: Tilastollinen vuosikirja 1962 (taulukko 57)
  6. V. 1941-45: Tilastollinen vuosikirja 1951 (taulukko 49)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://aluesarjat.fi/
Julkaistu 12.01.2016
Lisätietoja
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Naisten ja miesten täydellinen elinajantaulu, km. jäljellä oleva elinaika Helsingissä 1941-2005. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 21.10.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus