Kokonaishedelmällisyysluku ja yleinen hedelmällisyysluku Helsingissä 1936-2013

Aineisto sisältää kokonaishedelmällisyysluvut ja yleiset hedelmällisyysluvut Helsingissä 1936-2013: viiden vuoden keskiarvoja 1936-65 ja vuosittaista tietoa 1966-2013.

Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, montako lasta naiset keskimäärin saisivat elinaikanaan, jos tietyn vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut eivät muuttuisi. Se lasketaan summaamalla nämä ikäryhmittäiset luvut yhteen.

Huomioitavaa

 1. Vuotta 1970 aiemmissa hedelmällisyysluvuissa on pientä virhettä, sillä syntyneiden lukumäärissä on muutamia kuolleina syntyneitä.
 2. Väkilukua koskevat tiedot perustuvat 3 eri lähteeseen (kirkonkirjat ja siviilirekisterit sekä muihin väestörekistereihin merkitty väestö, henkikirjoitettu väestö ja väestölaskennoissa todettu väestö), joiden tiedot poikkeavat jonkin verran toisistaan. Nk. virallisen väkiluvun (kirkonkirjat ja siviilirekisterit sekä muihin väestörekistereihin merkitty väestö) tiedot ovat todellista korkeammat ja näitä tietoja on korjattu tilastollisesta vuosikirjasta 1954 lähtien. Keskiväkiluvut ja väestönmuutoksia koskevat suhdeluvut on laskettu korjattuja tietojen perusteella ja ne eivät ole verrattavissa vuosikirjassa aiemmin esitettyjen vastaavien tietojen kanssa. Eri vuosien lukujen vertailussa tulee näin ollen noudattaa varovaisuutta ja tarkistaa huolellisesti, minkä vuoden vuosikirjasta tieto on peräisin. Erityisesti näin on laita vuosien 1945, 1947, 1948 ja 1949 naisten väkilukujen kanssa, sillä kysymyksessä ovat korjaamattomat kirkonkirjojen väkilukusarjat.

Lähteet

 1. Syntymät äidin iän mukaan 1881-1915: Tilastollinen vuosikirja 1915 (taulukko 102).
 2. Syntymät äidin iän mukaan 1916-35: Tilastollinen vuosikirja 1936 (taulukko 65).
 3. Syntymät äidin iän mukaan 1936-69: tilastollinen vuosikirja 1971 (taulukko 10).
 4. Naisten keskiväkiluku 1932-44: tilastollinen vuosikirja 1954 (taulukko 32).
 5. Naisten keskiväkiluku 1945-61: tilastollinen vuosikirja 1956 (taulukko 28) ja tilastollinen vuosikirja 1962 (taulukko 35).
 6. Naisten keskiväkiluku 1962-64: tilastollinen vuosikirja 1968 (taulukot 5 ja 6).
 7. Naisten keskiväkiluku 1965-69: tilastollinen vuosikirja 1971 (taulukot 5 ja 6).
 8. Naisten väkiluku v. 1900, -10, -20, -30: tilastollinen vuosikirja 1954 (taulukko 36). Alkuperäinen lähde väestölaskennat. Vuosien 1900-20 väestölaskennassa otettu huomioon kaupungissa todella läsnäollut väestö, vuoden 1930 väestölaskennassa kaupungissa asuva väestö.
 9. Naisten väkiluku v. 1945, 1948: Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1950 (taulukko 26). Alkuperäinen lähde kirkonkirjat ja siviilirekisteri.
 10. Naisten väkiluku 1947: tilastollinen vuosikirja 1949 (taulukko 31). Alkuperäinen lähde kirkonkirjat ja siviilirekisteri.
 11. Naisten väkiluku 1949: tilastollinen vuosikirja 1951 (taulukko 26). Alkuperäinen lähde kirkonkirjat ja siviilirekisteri.
 12. Naisten väkiluku v. 1946, 1950-52: tilastollinen vuosikirja 1954 (taulukot 36 ja 37). Alkuperäinen lähde v. 1950 suoritetun väestölaskennan tiedot Iisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista v. 1951-52.
 13. Naisten väkiluku v. 1952-53: tilastollinen vuosikirja 1955 (taulukko 27). Alkuperäinen lähde v. 1950 suoritetun väestölaskennan tiedot Iisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista v. 1951-53.
 14. Naisten väkiluku v. 1954-55: tilastollinen vuosikirja 1957 (taulukko 32). Alkuperäinen lähde v. 1950 suoritetun väestölaskennan tiedot Iisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista v. 1951-55.
 15. Naisten väkiluku 1956: tilastollinen vuosikirja 1958 (taulukko 51). Alkuperäinen lähde v. 1950 suoritetun väestölaskennan tiedot Iisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista.
 16. Naisten väkiluku 1957-58: Tilastollinen vuosikirja 1959 (taulukko 48). Alkuperäinen lähde v. 1950 suoritetun väestölaskennan tiedot Iisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista.
 17. Naisten väkiluku 1959: tilastollinen vuosikirja 1961 (taulukko 36). Alkuperäinen lähde v. 1950 suoritetun väestölaskennan tiedot Iisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista.
 18. Naisten väkiluku 1960-61: Tilastollinen vuosikirja 1962 (taulukko 36). Alkuperäinen lähde v. 1950 suoritetun väestölaskennan tiedot Iisättyinä väestörekisterien antamilla tiedoilla väestönmuutoksista. Väkiluku on todellista suurempi, koska kaikista rekistereistä poistettavista henkilöistä ei ole tietoja.
 19. Naisten väkiluku 1962-64: tilastollinen vuosikirja 1964 (taulukko 33), 1965 (taulukko 33). Alkuperäisestä lähteestä ei varmuutta, luultavasti väestölaskennat ja väestörekisterit.
 20. Naisten väkiluku 1965-66: tilastollinen vuosikirja 1968 (taulukko 6A) väestörekisterien väkiluku
 21. Naisten väkiluku 1967-68: tilastollinen vuosikirja 1970 (taulukko 6A) väestörekisterien väkiluku
 22. Naisten väkiluku 1968-69: tilastollinen vuosikirja 1971 (taulukko 6A) väestörekisterien väkiluku
 23. Elävänä ja kuolleina syntyneet v. 1936-69: tilastollinen vuosikirja 1971 (taulukko 14).
 24. Elävänä ja kuolleena syntyneet v. 1881-1935: tilastollinen vuosikirja (taulukko 68).
 25. V. 1970-75: Tilastollinen vuosikirja 1980 (taulukko 3.6). Vuosina 1970-74 on käytetty Helsingin kaupungin tilastokeskuksen ja v. 1975 alkaen Tilastokeskuksen maassa asuvan väestön keskiväkilukua.
 26. V. 1976-98: Tilastolliset vuosikirja 1986 -2014.
 27. V. 2001-2008: Tilastollinen vuosikirja 2009 (taulukko 2.23).

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://aluesarjat.fi/
Julkaistu 12.01.2016
Lisätietoja
 1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Kokonaishedelmällisyysluku ja yleinen hedelmällisyysluku Helsingissä 1936-2013. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 28.11.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus