Helsingin tilastollisen vuosikirjan terveyspalveluita ja terveydentilaa käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) terveydenhuoltopalveluja käyttäneet henkilöt
 • Kaupungin järjestämien (itse tuotetut ja ostetut) avohoidon palveluiden käyttö
 • Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) laitoshoidon palveluja käyttäneet henkilöt ja hoitopäivät
 • Kaupungin järjestämiä (itse tuotetut ja ostetut) avoterveydenhoidon palveluja käyttäneet helsinkiläiset asuinalueen mukaan
 • Kaupungin järjestämät (itse tuotetut ja ostetut) avoterveydenhoitokäynnit ja hoitopuhelut potilaan asuinalueen mukaan
 • Kaupungin helsinkiläisille järjestämä (itse tuotettu ja ostettu) vuodeosastohoito potilaan asuinalueen mukaan
 • Vanhusten ja vammaisten kodinhoitopalveluja käyttäneet henkilöt ja käyntikerrat, oma toiminta
 • Yksityislääkärin palkkioista sairaanhoitokorvauksia saaneet helsinkiläiset
 • Sairasvakuutuksen korvaamien yksityisten sairaanhoitopalvelujen käyttö
 • Peruskorvattujen ja erityiskorvattujen lääkkeiden saajat ja korvaukset
 • Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut
 • Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 31.12.
 • Vakioitu kansantauti-indeksi Helsingin seudulla
 • Sairausvakuutuslain mukaiset sairaus- ja vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut päivärahat
 • Työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauspääryhmän mukaan 31.12.
 • Kuolleet kuolemansyyn (54-luokkainen) mukaan
 • Kaikkien palkansaajien työtapaturmat Helsingissä toimialoittain
 • Alkoholijuomien myynti Helsingissä

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lähde Sosiaali- ja terveystoimiala, Kela, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, THL
Julkaistu 25.01.2016
Päivitetty 06.04.2021
Päivitystiheys
Lisätietoja
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsinki: Terveyspalvelut ja terveydentila. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot ja alkuperäinen tekijä Sosiaali- ja terveystoimiala, Kela, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, THL. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 28.11.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus