Helsinki: Kunnallistalous ja kaupungin henkilöstö

Helsingin tilastollisen vuosikirjan kunnallistaloutta ja kaupungin henkilöstöä käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Helsingin kaupungin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2005–
 • Liikelaitosten tuloslaskelmat 1.1.–31.12.
 • Yhtiöiden tuloslaskelmat 1.1.–31.12.
 • Helsingin kaupungin konsernirahoituslaskelma (tilastot 2018 vuosikirjasta alkaen)
 • Helsingin kaupungin tase 31.12.2005–
 • Liikelaitosten taseet 31.12.
 • Yhtiöiden taseet 31.12.
 • Helsingin kaupungin konsernitase 31.12.2005–
 • Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.
 • Investoinnit hankeryhmittäin
 • Tulot ja menot virastoittain / toimialoittain
 • Kiinteistöveron erittely 2000–
 • Helsingin verotulot, käyttötalouden valtionosuus ja vuosikate 2000–
 • Henkilöstömenot 1995–
 • Kaupungin henkilöstö hallinnonaloittain / toimialoittain 31.12.
 • Työllistetyt hallinnonaloittain / toimialoittain
 • Kaupungin henkilöstö (tilastot 2018 vuosikirjasta alkaen)
 • Kaupungin virastojen ja laitosten työtapaturmat 2014–

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lähde Helsingin kaupunginkanslia, OP Vakuutus Oy
Julkaistu 22.01.2016
Päivitetty 27.02.2023
Päivitystiheys
Lisätietoja
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2017
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsinki: Kunnallistalous ja kaupungin henkilöstö. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto ja alkuperäinen tekijä Helsingin kaupunginkanslia, OP Vakuutus Oy. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 02.03.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus