Helsingin tilastollisen vuosikirjan energiaa ja vesihuoltoa käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

  • Sähköenergian hankinta 1990–
  • Sähkön käyttö kuluttajaryhmittäin 2010–
  • Kunnat sähkön käytön mukaan
  • Kaukolämmön hankinta ja myynti 1990–
  • Veden pumppaaminen, myynti ja ominaiskulutus 1995–

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lähde Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Energiateollisuus ry, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä ao. kaupungit
Julkaistu 22.01.2016
Päivitetty 06.04.2021
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
  2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
  3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
  4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsinki: Energia ja vesihuolto. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot ja alkuperäinen tekijä Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Energiateollisuus ry, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä ao. kaupungit. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 11.04.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus