Helsingin rakennetut kiinteistöt sekä lämmitettävät rakennukset ja huoneet kaupunginosittain 1870-1930

Aineisto sisältää tietoa rakennetuista kiinteistöistä sekä lämmitettävistä rakennuksista, huoneista ja huoneista/rakennus Helsingin kaupunginosittain vuoden 1930 aluejaon mukaan.

Huomioitavaa

  1. Vuodelta 1870 puuttuu tietoa rakennusten jakautumisesta lämmitettäviin ja lämmittämättömiin.
  2. Rautatien länsi- ja itäpuolella olevaa nykyistä kaupunkiin yhdistettyä aluetta koskevat tiedot vuosilta 1870-90, siltä osin kuin rakennuslaskennat käsittivät tämän alueen, sisältyvät XIII-XV ja X-XII kaupunginosan lukuihin, lukuun ottamatta v. 1880, jolta vuodelta rakennettujen kiinteistöjen ja rakennusten luku Arabiassa, Annalassa ja Vanhassakaupungissa on erikseen ilmoitettu. Ruskeasuo ja Uusipelto sisältyvät tähän vain v. 1930.
  3. Yhdistetyt tiedot kaupunginosista X, XI ja XII vuodelta 1880: lukuihin sisältyvät molemmat Verkkosaaret.
  4. Kaupunginosaan XI vuodelta 1900: lukuihin sisältyvät Alppila ja Vesilinna
  5. Kaupunginosaan XII vuodelta 1900: lukuihin sisältyy myös Sofianlehto
  6. Lämmitettävien huoneiden lkm v. 1910 oli kiinteistö- ja rakennuslaskennan mukaan 90737; luku eroaa melkoisesti samaan aikaan toimitetussa asuntolaskennassa saadusta luvusta.

Lähteet

  1. V. 1870-1930: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 11)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://aluesarjat.fi/
Julkaistu 12.01.2016
Lisätietoja
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin rakennetut kiinteistöt sekä lämmitettävät rakennukset ja huoneet kaupunginosittain 1870-1930. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 20.09.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus