Helsingin ortoilmakuva vuodelta 2019.

Koko Helsingin alue kuvataan ilmasta säännöllisin väliajoin. Ortoilmakuva (ortokuva) on oikaistu ilmakuva, joka kuvaa maanpinnan kohtisuoraan ilmasta katsottuna ja korjattuna tasokarttaa varten. Aineistossa on huomioitu aluevalvontalain ja Puolustusvoimien sen nojalla antamien ohjeiden mukaiset rajoitukset.

Ortoilmakuvan nimistö (taso Helsinki_ortoilmakuva_karttanimisto) tuotetaan automaattisesti kiinteistö- ja opaskartan aineistoista, joten se on jatkuvasti ajan tasalla. Tekstit näkyvät mittakaavasta 1:100000 suurimittakaavaisempiin.

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Tasot

  • Ortoilmakuva_2019_20cm
  • Ortoilmakuva
  • Vaaravariortoilmakuva_2019_20cm
  • Helsinki_ortoilmakuva_karttanimisto

Ylläpitäjä: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, Kaupunkimittauspalvelut

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Ylläpitäjän verkkosivusto http://kartta.hel.fi/avoindata
Julkaistu 30.10.2019
Päivitetty 17.08.2020
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=409
  2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=416
  3. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=438
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin ortokuva 2019. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 24.11.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus