Helsingin kaupungin työnvälitystoiminta 1903-1960

Aineisto sisältää tietoa Helsingin kaupungin työnvälitystoiminnasta: työhakemukset, työpaikkatarjoukset ja työnvälitykset sukupuolittain vuosina 1903-1960.

Huomioitavaa

  1. Helsingin kunnan työnvälitystoimisto alkoi 12.1.1903 ja päättyi 1.1.1961, kun kunnalliset työnvälitystoimistot siirtyivät valtiolle (Vuorjoki, Yrjö: Helsingin kaupungin työnvälitystoimisto 1903-1960: työnvälityksen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin kaupungin työnvälitystoimisto. Helsinki 1962, s. 9).
  2. Välityksiä-muuttuja: Yleismaailmallinen pulakausi (1929-35) näkyy työnhakemusluvuissa mutta ei työnvälityksissä, sillä hätäaputöihin lähettämiset tekevät välitysten luvut epäverrannollisiksi työhakemuksien kanssa. Vuodesta 1937 hätäaputyöt eivät enää häiritse työnvälitystilaston luotettavuutta. (Vuorjoki, Yrjö: Helsingin kaupungin työnvälitystoimisto 1903-1960: työnvälityksen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin kaupungin työnvälitystoimisto. Helsinki 1962. Sivu 36).

Lähteet

  1. Vuorjoki, Yrjö: Helsingin kaupungin työnvälitystoimisto 1903-1960 : työnvälityksen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin kaupungin julkaisuja nro 15. Helsingin kaupungin työnvälitystoimisto. Helsinki 1962. Julkaisun taulukoiden lähteenä Helsingin kunnallisen työnvälitystoimiston vuosikertomukset.

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://aluesarjat.fi/
Julkaistu 12.01.2016
Lisätietoja
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin työnvälitystoiminta 1903-1960. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 28.11.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus