Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Vuosittain Helsingin kaupungin talousarvioehdotuksen yhteydessä julkaistava lista seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen investointimäärärahoilla toteutettavista rakennushankkeista painottuen toimitilahankkeisiin. Tiedot päivittyvät vuosittain syksyllä talousarvioehdotuksen julkistuksen yhteydessä.

Hankkeet on jaoteltu toimialoittain:

 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja vapaa-aika
 • Kaupunkiympäristö
 • Sosiaali ja terveys
 • Muut (esim. usean toimialan yhteishankkeet, HKL-liikelaitoksen hankkeet)

Kyseisenä vuonna käynnissä olevista ajankohtaisista hankkeista on kerrottu mm. hankkeen kustannusarvio ja toteutusaikataulu. Hankkeiden arvonlisävero on nolla. Hankkeiden määrärahavaraus on tehty talousarvioehdotukseen. Toimintavuoden aikana hankkeisiin voi tulla muutoksia.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelun osoite:

Julkaistut tasot:

 • Helsingin_kaupungin_rakennushankkeet_2018
 • Helsingin_kaupungin_rakennushankkeet_2019

Tasojen ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa:

 • id (int). Kohteen yksilöivä tunniste. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • listaan (string). Kohteen listausominaisuus, totuusarvomuuttuja TOSI/EPÄTOSI. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • kartalle (string). Kohteen listausominaisuus, totuusarvomuuttuja TOSI/EPÄTOSI. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • alakategoria (string). Hankkeen alakategoria toimialoittain. (Kasvatus ja koulutus, Kulttuuri ja vapaa-aika, Kaupunkiympäristö, Sosiaali- ja terveys, Muut). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • hankenumero (string). Hankkeen numero. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • hanke (string). Hankkeen suomenkielinen nimi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • hanke_ruotsi (string). Hankkeen ruotsinkielinen nimi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • hanke_englanti (string). Hankkeen englanninkielinen nimi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • sisalto (string). Hankkeen sisältö. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • sisalto_ruotsi (string). Hankkeen sisältö (ruotsi). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • sisalto_englanti (string). Hankkeen sisältö (englanti). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • omistaja (string). Hankkeen omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • laajuus_m2 (string). Hankkeen laajuus neliömetreinä. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • kust_arvio_me (double). Hankkeen kustannusarvio, miljoonaan euroa. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • alkaavuosi (int). Hankkeen alkamisvuosi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • paattyyvuosi (int). Hankkeen päättymisvuosi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • rakentaminen_alkaa (int). Rakentamisen aloitusvuosi Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • valmistuminen (int). Rakentamisen valmistumisvuosi. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • uudisrakentaminen (string). Uudisrakentamisen totuusarvomuuttuja, TOSI/EPÄTOSI. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • korjausrakentaminen (string). Korjausrakentamisen totuusarvomuuttuja, TOSI/EPÄTOSI. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • katuosoite (string). Hankkeen katuosoite. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • p (double). Hankkeen N-koordinaatti ETRS-GK25-koordinaatistossa. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • i (double). Hankkeen E-koordinaatti ETRS-GK25-koordinaatistossa. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • datanomistaja (string). Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alue
Lisätietolinkit
 1. https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/kaupunki-rakentaa/
Lähde Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Ylläpitäjän verkkosivusto https://kartta.hel.fi/avoindata
Julkaistu 02.10.2012
Päivitetty 06.05.2019
Päivitystiheys
Aikasarja alkaa 2012
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin rakennushankkeet. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut ja alkuperäinen tekijä Helsingin kaupunginkanslia. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 16.10.2019 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Käyttäjäarvio

(1)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus