Helsingin kaupungin kansakoulujen oppilaiden vanhempien tausta - PxWeb-tietokanta


Datan kuvaus

Aineisto sisältää tietoa Helsingin kaupungin kansakoulujen oppilaiden vanhemmista sosiaalisen taustan mukaan lukuvuosina 1896/97-1968/69. Huomioitavaa Vanhempien sosiaaliryhmitys: I...

Lähde: Helsingin kaupungin kansakoulujen oppilaiden vanhempien tausta

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti PXWEB
Aikasarja alkaa 1896-01-01
Aikasarja päättyy 1969-12-31
Aikasarjan tarkkuus