Helsingin asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan - 2014- (PxWeb-tietokanta)


Datan kuvaus

Helsingin asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan vuodesta 2014 alkaen sekä vuosina 1995-2013. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien...

Lähde: Helsingin asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti PXWEB
Aikasarja alkaa 2014-01-01
Aikasarjan tarkkuus