ARA-enimmäistonttihintakartan interpolointityökalu 2020

Esittää vuoden 2020 tonttihintakartan rajakäyrien I-IV perusteella suoritetun interpoloinnin tulokset (vyöhykkeet) pääkaupunkiseudulla. ​ARA on päättänyt valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat tonttien enimmäishinnat pääkaupunkiseudulla vuodelle 2020 7.1.2020. Interpolointiaputyökalu esittää vain suoraviivaisen interpoloinnin tuloksen eikä se siten huomioi tonttihintasuosituksessa esitettäviä erillisiä tarkennuksia. IV-käyrän eteläpuolella hinnat sovitaan ARAn kanssa tapauskohtaisesti. Aineisto päivitetään vuosittain ARA:n tonttihintakarttaa koskevan päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja aiheesta:

HSY valmistelee vuosittain esityksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla sovellettavista tonttien enimmäishinnoista. Työn tavoitteena on määritellä alueittain yhtenäinen ja johdonmukainen kohtuullisen hintatason yläraja ohjeeksi ARA-tuotantoon luovutettavan tonttimaan hinnoittelussa arava- ja korkotukilainsäädännön tavoitteiden mukaisesti. Seudullista hintapäätöstä on perinteisesti käytetty myös muutoin ohjeena kohtuuhintaisen tonttimaan arvioinnissa.

Hintasuositus esitetään kartalla, jossa enimmäishinnat näkyvät yleispiirteisinä vyöhykkeinä. Kullekin vyöhykkeelle määritellään enimmäishintojen rajat erikseen kerrostalo- ja pientalotonteille. Karttaan liittyy tarkemmat soveltamisohjeet mm. tontin sijainti- ja laatutekijöiden tarkempaa arviointia varten. Tähän karttaan on interpoloitu varsinaisten hintakäyrien avulla niin sanotut apukäyrät ja tästä muodostuu interepolontityökalu.

Tutustu aineistoon HSY:n avoimessa karttapalvelussa https://kartta.hsy.fi

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.hsy.fi
Julkaistu 29.01.2020
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: ARA-enimmäistonttihintakartan interpolointityökalu 2020. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 30.11.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus