Helsingin seudun työpaikat TOL-1995, 2-3-nro mukaan 31.12.1998-2001

Helsingin seudun työpaikat (alueella työssäkäyvät) toimialan TOL-1995, 2-3-nro mukaan 31.12.1998-2001.

Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien alueella työssäkäyvien henkilöiden määrää riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön. Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti. Toimialaluokitus on TOL-1995 mukainen.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.aluesarjat.fi
Lähde Tilastokeskus
Julkaistu 31.01.2011
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2000/index.html
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 1998
Aikasarja päättyy 2001
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin seudun työpaikat TOL-1995, 2-3-nro mukaan 31.12.1998-2001. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot ja alkuperäinen tekijä Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 20.09.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus