Helsingin seudun työpaikat TOL-2002, 2-3-nro mukaan 31.12.2002-2007

Helsingin seudun työpaikat (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2002, 2-3-nro) mukaan 31.12.2002-2007.

Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien alueella työssäkäyvien henkilöiden määrää riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön. Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.aluesarjat.fi
Lähde Tilastokeskus
Julkaistu 31.01.2011
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2002/index.html
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2002
Aikasarja päättyy 2007
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin seudun työpaikat TOL-2002, 2-3-nro mukaan 31.12.2002-2007. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot ja alkuperäinen tekijä Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 07.12.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus