Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.1998- - PxWeb-tietokanta


Datan kuvaus

Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.1998 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa...

Lähde: Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.1998-

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti PXWEB
Aikasarja alkaa 2002-01-01
Aikasarjan tarkkuus