Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluettelo

Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluetteloon on kuvattu viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) edellyttämällä tavalla kaupungin tietojärjestelmät. Luettelossa on listattu kaupungin käyttämät tietojärjestelmät ja niiden perustiedot, kuten järjestelmän omistajuus ja tekninen vastuu sekä yleisen tason kuvaus järjestelmästä.

Luettelossa mainitaan seuraavat tietojärjestelmiä kuvaavat tiedot

 • Järjestelmän tunniste
 • Nimi
 • Käyttötarkoitus
 • Keskeisimmät toiminnallisuudet
 • Keskeisimmät tiedot
 • Arkistonmuodostussuunnitelman / tiedonohjaussuunnitelman olemassaolo
 • Rekisteriselosteen olemassaolo
 • Henkilörekisteriselosteen olemassaolo
 • Järjestelmän omistaja
 • Järjestelmän tietojen omistaja
 • Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste, mikäli tietojärjestelmästä ei ole laadittu henkilötietolain mukaista rekisteriselostetta eivätkä tiedot sisälly arkistonmuodostussuunnitelmaan

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hel.fi/tietojarjestelma/
Julkaistu 28.08.2014
Päivitetty 08.10.2019
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluettelo. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 17.10.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus