Population of the Helsinki region by age, gender, language and marital status 1.1.1998- - Pc-Axis file


From the dataset abstract

This dataset provides statistics on the population of the Helsinki region by age, gender, language and marital status 1.1.1998-.

Source: Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.1998-

Additional information

Field Value
Format PC-AXIS
Time series starts 2002-01-01
Time series accuracy