Viisi eri tarkkuustason TIFF-tiedostoa. Jokaisesta erillinen TFW-tiedosto. Aineisto päivittyy kerran kuukaudessa.

Additional information

Field Value
Format TIFF
Size 21.8 MB
Coordinate system ETRS-GK25
Time series starts 1958-01-01