2.7.2020

From the dataset abstract

Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn tarkoituksena on kartoittaa vantaalaisten osallisuuden kokemusta ja näkemyksiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Osallisuutta on...

Source: Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn vastaukset

Additional information

Field Value
Format XLSX
Published 02.07.2020