Valmistuneet rakennukset Vantaalla käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan

Vantaalla valmistuneiden rakennusten tietoja käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan kalenterivuosittain ja osa-alueittain. Aineisto koostuu kahdesta erillisestä tiedostosta. Aineisto perustuu Vantaan rakennusvalvonnan rekisteritietoihin.

Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen ja huoneistotyypin mukaan

Aineistojen sarakkeiden selitteet kuvataan metatietodokumentissa.

Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen mukaan

Aineistojen sarakkeiden selitteet kuvataan metatietodokumentissa. Huom! Suosittelemme aineiston ”Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen mukaan 2015-2019” käyttöä vanhan aineistoversion sijaan. Taulukossa ”Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen mukaan 2015-2017” esitetään dataa, mitä ei ole ollut mahdollista saada järjestelmistä ulos luotettavasti (muutostöiden myötä syntyneet huoneistoalat) ja siinä on harhaanjohtavasti summattu uudet rakennukset muun tyyppisiin rakennushankkeisiin.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.vantaa.fi/tilastot
Julkaistu 24.01.2017
Päivitetty 11.12.2020
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://datastore.hri.fi/Vantaa/rakentaminen/Selitteet_Vantaan_valmistuneet_asunnot_kayttotarkoituksen_ja_huoneistotyypin_mukaan.pdf
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Valmistuneet rakennukset Vantaalla käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan. Aineiston ylläpitäjä on Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 27.01.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus