Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot - Vuosittaisten tietojen latauslinkki (MapInfo)


Tietoaineiston yhteenvedosta

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet -aineisto sisältää pysyvät mittausasemat, siirrettävät mittausasemat ja passiivikeräimet sekä niissä mitatut typpidioksidin (NO2)...

Lähde: Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti TAB
Paikkakoordinaatit ETRS-GK25
Aikasarja alkaa 2014
Aikasarjan tarkkuus