Helsingin tilastollisen vuosikirjan sosiaalista hyvinvointia käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Lastensuojelu
 • Perheneuvola
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Lapsen huolto ja elatus
 • Kelan lapsiperhe-etuudet
 • Vammaisten palvelut ja taloudellinen tuki sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
 • Kehitysvammaisten erityishuolto
 • Vammaisetuudet 31.12.
 • Päihdehuolto
 • Toimeentulotuki
 • Toimeentulotuki peruspiireittäin
 • Yleistä asumistukea saavat ruokakunnat
 • Eläkkeensaajan asumistuen saajat 31.12.
 • Yleinen ja eläkkeensaajan asumistuki: Helsinki 31.12.2000– ja koko maa 31.12.
 • Tuetut asumispalvelut 1995–
 • Omaishoidon tuen asiakkaat 31.12. 2000–
 • Ikääntyneiden palvelu- ja virkistyskeskustoiminta sekä päivätoiminta 1995–
 • Ikääntyneiden laitoshoito ja asumispalvelut 1995–
 • Eläkkeensaajat Helsingissä 31.12.2000–
 • Eläkkeensaajat 31.12.: Helsingin seutu, Tampere, Turku, Oulu ja koko maa
 • Vertailutietoja sosiaalipalveluista Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja koko maassa 2015 (2017 tilastoissa)

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lähde Sosiaali- ja terveystoimiala, Kela, Eläketurvakeskus
Julkaistu 25.01.2016
Päivitetty 06.04.2021
Päivitystiheys
Lisätietoja
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot ja alkuperäinen tekijä Sosiaali- ja terveystoimiala, Kela, Eläketurvakeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 29.01.2022 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus