Helsingin keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan 1935-1961 - PxWeb-tietokanta


Datan kuvaus

Aineisto sisältää tietoa Helsingin keskiväkiluvusta iän ja sukupuolen mukaan vuosilta 1935-1961. Keskiväkiluvun määritelmä Tietyn vuoden keskiväkiluku on kahden peräkkäisen vuoden...

Lähde: Helsingin keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan 1935-1961

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti PXWEB
Aikasarja alkaa 1935-01-01
Aikasarja päättyy 1961-12-31
Aikasarjan tarkkuus