Vantaan kaupungin tietojärjestelmäluettelo - 2018


Datan kuvaus

Vantaan kaupungin tietojärjestelmäluetteloon on kuvattu viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) edellyttämänä kaupungin tietojärjestelmät. Avattaviksi...

Lähde: Vantaan kaupungin tietojärjestelmäluettelo

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX